top of page

Samtalegruppe for foreldre med voksne barn  Pilot/intro-aften

Tilbakemeldinger fra foreldre på Minerydderkurs - Pilot

 

 • «Et prosjekt vi har stor tro på med en tematikk som har stor plass i vår hverdag – i likhet med veldig mange andres»

 • «Dere klarte å skape tillit og trygghet og en god ramme fra start til slutt.»    

 • «Dere viste et brennende og smittende engasjement som fremdeles sitter i oss!»

Nå er vi i gang med å planlegge de siste detaljene for kurs før sommeren:

MINERYDDERKURS,

mestring av dialog med voksne barn 

 

FØLG MED, INVITASJON KOMMER SNART. 

MINERYDDER
Avvæpning av familiære utfordringer


Dere foreldre sitter på mange av svarene!
Bli med og del av din erfaring og få mulighet til å høre andre foreldres tanker og erfaringer.   Ved å bli med, gir dere oss mer kunnskap som vi kan bringe videre når vi skal holde kurs for foreldre.

Dette er for deg som opplever hverdagen anstrengt og krevende ved å ha voksne barn som fremdeles bor hjemme eller som ved besøk tar seg for mye til rette. 

Målet er å skape en sunnere tilværelse for alle involverte. 

459e34_43857444ac854743b327d7cd4c8be2d4~mv2.jpg
 
Hvordan mestre rollen som «minerydder» i egen familie
 

Mye har blitt sagt og gjort for barn opp til 18 år, men lite har blitt fokusert de utfordringer som oppstår når "barnet" har blitt voksen, og bruker sitt barndomshjem som sitt eget hotell med alle rettigheter. Vi vet at:

 • Voksne barn ønsker å vite hvilke forventninger foreldrene har til dem. Samtidig ønsker de å formidle sine forventninger til foreldrene. 

 • I stor grad handler det om å bygge nye relasjoner, hvor partene evner å forstå og respektere hverandre som likestilte voksne. 

Derfor ønsker vi  å  skape en psykologisk trygg arena hvor flere i samme  situasjon får mulighet til å diskutere sine utfordringer med foreldre i samme situasjon.  

Vårt mål er å bidra til at utfordringer kan bli drøftet og vurdert i plenum, og kunne dele frustrasjon og erfaring slik at du som forelder får økt innsikt i å løse dine konflikter. Du skal bli tøffere til å stå i dine utfordringer og løse dem på en god måte.

Beveger du deg i en minelagt familietilværelse?
Kanskje på tide at du tar et oppgjør med din kjærlige intensjon og ambisjon?

 

 • Som foreldre opplever vi ofte foreldrerollene som utfordrende, og til dels utslettende. I bunn ligger kjærlighet, men frustrasjon, redsel og maktesløshet kan hindre oss i å gjøre tiltak som er nødvendige for at alle parter skal ha en god hverdag.

 • Vi som står bak minerydder programmet har begge lang erfaring i det å være foreldre på godt og vondt. Sammen har vi reflektert og fordypet oss i de faktorer som stadig gjør seg gjeldende når familie «glansbildet» fortoner seg som et minefelt! Vi vet at nær og trygg relasjon med voksne barn er god investering for fremtiden.

 • Vi vil at dere som foreldre skal bli i stand til å mestre og ufarliggjøre de utfordringer som melder seg når «barna» over 18 år fremdeles bor i hjemmet.

 • Like så utfordrende er det når de voksne barna med sine partnere inntar boligen nå og da, som om de fremdeles var i skolealder..

 • Vi vet at alle historier og opplevelser er unike for den enkelte, og at det ikke finnes en fasit for oppnå bildet som den ultimate kjernefamilie. Vi mener at vi ved å dele ulike opplevelser og erfaringer, vil vi sammen finne løsninger.  Med refleksjon, bevissthet og en klype klokskap, kan vi deaktivere mange av de "miner" som mange kjenner på i sin familie.

 • Målet er å skape en sunnere hverdag for alle involverte. Med støtte i psykososial forskning på feltet, legger vi til rette for at gode relasjoner blir forankret.​

Bilde3.jpg
459e34_848347b55ab04e16a2948a76caff7158~mv2.jpg

"Det er som vi alle går på tærne for ikke å utløse de ladningene som omgir oss som familie. Jeg drømmer om at vår sønn skal flytte ut, ellers går vi alle til grunne"

(Helene, mor til 22 åring)

LITT OM OSS:

Steinar Jøraandstad,  tre sønner med to mødre, to barnebarn, oppvokst i Oslo.

Steinar har tilbrakt 15 år i Nord-Norge, tilknyttet opplevelsesnæringen som instruktør og veileder.

Han har bakgrunn fra Forsvarets spesialstyrker, og har de siste 10 årene vært engasjert rundt Forsvarets psykososiale Kameratstøtte arbeid (KSO,) Engasjert i Neste Steg Norge som mentor og veileder for Olympiatoppen & Forsvarets høyskole, samt krisehåndterings instruktør for forsvarspersonell som skal deployeres.

Steinar er utdannet NLP/Coach og universitets utdannelse innen mentor & ledelse og gruppe Coaching/psykologisk trygghet.

Han har solid bakgrunn i håndtere komplekse utfordringer fra Forsvarets spisse ende, og et pulserende næringsliv som gründer og leder.       

 

Jeg har liten tro på at problemer skal feies under teppet. Min styrke ligger i å snakke i klar-tekst og sette ting i perspektiv. Målet mitt er å få deg til å reflektere over ting du kanskje ikke har sett så klart.. En spade er og blir en spade!  

Anette Forsén Bache, gift, to døtre, to svigersønner, fire barnebarn.

Oppvokst i Oslo, bor nå i Asker.

Anette er utdannet Meta- og NLP Coach, og lang yrkesfaglig bakgrunn som leder av egen barnehage i 10 år, og snart 15 år som leder av Foreldrecoachen.no. 

Anette har opparbeidet seg en unik kompetanse og erfaring i å lose familiemedlemmer til å se hverandre i komplekse situasjoner.

Hun brenner for å være en støtte både foreldre og barn i utfordrende situasjoner.  

Et tett samarbeid med influenser Jenny Gehrken, har bidratt til at jeg har fått en større innsikt i hva som skjuler seg bak en familie i konflikt, sett gjennom ungdommens øyne. Fokus på dialog, rolle og forventningsavklaring står for meg helt sentralt.  

Jeg har fått særs gode tilbakemeldinger fra familier som har funnet "tilbake" til en sunn omgangsform.

bottom of page